AND sluit eerste vier maanden van 2015 winstgevend af en vordert gestaag met de substantiële uitbreiding van haar kaartmateriaal


Capelle aan den IJssel, 12 mei 2015 – AND International Publishers NV heeft de eerste vier maanden van 2015 winstgevend afgesloten. De omzet en winst zijn gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2014. De ontwikkeling van de kwalitatief hoogwaardige navigatiekaart van Noord-Amerika zal in het derde kwartaal gereed zijn, die van de VS al in het tweede kwartaal.

AND Chief Executive Officer Hugo van der Linde: “De eerste vier maanden van 2015 heeft AND weer positief afgesloten en is de verwachting de verrijkte navigatiekaart van Noord-Amerika nu binnen een aantal maanden af te hebben.”

Gang van zaken
In de eerste vier maanden is verder geïnvesteerd in de ontwikkeling van een kwalitatief hoogwaardige navigatiekaart van Noord-Amerika. Het upgrade en verrijkingsprogramma dat in 2014 is begonnen bevindt zich in een ver gevorderd stadium en zal in het derde kwartaal van 2015 gereed zijn, die van de VS al in het tweede kwartaal. De dekking van de navigatiekaarten van AND wordt daarmee meer dan verdubbeld.

AND heeft daarnaast een aantal maatwerkopdrachten uitgevoerd en licentie-overeenkomsten afgesloten. Bijvoorbeeld heeft AND samen met haar klant Barloworld Supply Chain software, onderdeel van Barloworld (BAW.JSE), een kaart geleverd in het formaat van Barloworld. Hierdoor kan deze kaart zonder verdere bewerking aangesloten worden op de software van Barloworld. Dit bespaart Barloworld tijd en ontwikkelgeld. Met de software van Barloworld worden optimale routes berekend, waardoor kosten en CO2 emissies kunnen worden beperkt.
Binnen een ander project werkte AND met Ordina en de Nederlandse onderwijsinspectie samen om middels nauwkeurige locatiegegevens van scholen de zoekfunctie in hun website te ondersteunen.
Verder heeft AND ook maatwerkopdrachten uitgevoerd waarbij AND volledige geheimhouding met betrekking tot opdrachtgever, inhoud en financiën heeft geaccepteerd en AND daardoor geen verdere informatie kan geven.

De omzet is over de eerste vier maanden van 2015 in belangrijke mate gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2014. De omzet uit het contract voor de bouw van de navigatiekaart van Noord-Amerika leverde een substantiële bijdrage aan de gerealiseerde omzet.

Door de ontwikkeling van de navigatiekaart van Noord-Amerika zijn de bedrijfskosten aanzienlijk gestegen. De kosten die hieraan zijn besteed zijn geactiveerd en vormen een fors deel van de totale bedrijfskosten. Per saldo zijn de netto bedrijfskosten sterk gedaald ten opzichte van 2014. De eerste vier maanden van 2015 zijn winstgevend afgesloten. De winst vertoonde een duidelijke daling ten opzichte van dezelfde periode in 2014.

Zoals gemeld onderzoekt AND momenteel de mogelijkheden en kansen van toetreding tot de automotive markt alsook verdere uitbreiding van haar kaartendekking.

Vooruitzichten voor 2015
De economische omstandigheden, marktontwikkelingen en verdienmodellen in de markt voor digitale kaarten blijven echter nog in hoge mate onzeker. De resultaatontwikkeling zal onder andere afhankelijk zijn van de sterkte van het economisch herstel en de ontwikkelingen in de markt voor navigatie en locatie gebaseerde diensten. Ook kent AND nog een hoge mate van afhankelijkheid van een beperkt aantal grote klanten en nieuw te acquireren opdrachten. In de loop van 2015 verwacht AND de verrijkte kaart van Noord-Amerika gereed te hebben en test en pilot projecten met prospects uit te voeren en verwacht daarom pas vanaf 2016 een substantiëlere bijdrage uit inkomsten over deze verrijkte kaart. AND is positief ten aanzien van opkomende mogelijkheden binnen de huidige snel veranderende technologische en marktontwikkelingen.

AND verwacht het eerste half jaar van 2015 winstgevend af te sluiten maar met een lagere omzet en winst dan in dezelfde periode in het jaar daarvoor. AND is positief over de tweede helft van 2015 maar geeft hierover geen financiële verwachting.

Strategie
AND is de enige onafhankelijke partij in de mondiale kaartenmarkt voor het aanbieden van digitale kaarten voor locatie gebaseerde diensten. Dit biedt goede kansen en AND zal dan ook haar bestaande kaarten nog effectiever verbeteren en uitbreiden. Daarnaast zet AND in op het verhogen van haar toegevoegde waarde door haar kaarten en data als maatwerkdiensten aan te bieden.

Voor de in dit persbericht gehanteerde kwalificaties is gebruik gemaakt van de terminologie van de schaal van Mock