Rotterdam, 13 november 2014 – AND International Publishers NV heeft de eerste negen maanden van 2014 winstgevend afgesloten. Ten opzichte van de eerste 9 maanden in 2013 steeg de omzet licht en de winst aanzienlijk. Op basis van de gerealiseerde resultaten verwacht AND over heel 2014 een hogere omzet en winst te realiseren ten opzichte van 2013.

AND Chief Executive Officer Hugo van der Linde: “We zijn tevreden over het verloop van het derde kwartaal van 2014. Het kwartaal is positief afgesloten en daarnaast is verdere vooruitgang geboekt in de ontwikkeling van de navigatiekaart van Noord-Amerika. Het upgrade en verrijkingsprogramma daarvoor loopt op schema.”

Gang van zaken
In het derde kwartaal is verder geïnvesteerd in de ontwikkeling van een kwalitatief hoogwaardige navigatiekaart van Noord-Amerika. Eerder dit jaar werd daarvoor een belangrijk contract getekend met ALK Technologies Inc. uit Princeton. Het upgrade en verrijkingsprogramma voor de bouw van deze kaart loopt op schema en zal naar verwachting medio 2015 gereed zijn.

AND zal samen met haar huidige West-Europese navigatiekaart hiermee haar huidige dekking van navigatiekaarten verdubbelen en verwacht als gevolg hiervan nog meer mondiale klanten aan te trekken.

Financieel
AND heeft de eerste negen maanden van 2014 winstgevend afgesloten. De omzet over de eerste negen maanden van 2014 steeg licht ten opzichte van de omzet in dezelfde periode in 2013. De winst over de eerste 9 maanden van 2014 steeg aanzienlijk ten opzichte van de eerste negen maanden een jaar eerder.
De omzet in het derde kwartaal is gestegen ten opzichte van het derde kwartaal 2013. Het derde kwartaal werd in 2014 positief afgesloten ten opzichte van beperkt negatief resultaat in het derde kwartaal van 2013.
De omzet uit het contract voor de bouw van de navigatiekaart van Noord-Amerika leverde een substantiële bijdrage aan de gerealiseerde omzet.
De totale bedrijfskosten zijn over de eerste negen maanden van 2014 aanzienlijk gestegen door de investeringen in de kaart van Noord-Amerika. Deze kosten besteed aan de ontwikkeling van de Noord-Amerikaanse kaart zijn geactiveerd en vormen een aanzienlijk deel van de totale bedrijfskosten, waardoor per saldo de netto bedrijfskosten sterk zijn gedaald ten opzichte van 2013.

Strategie
AND is de enige onafhankelijke partij in de mondiale kaartenmarkt voor het aanbieden van digitale kaarten voor locatie gebaseerde diensten. Dit biedt goede kansen en AND zal dan ook haar bestaande kaarten nog effectiever verbeteren en uitbreiden. Daarnaast zet AND in op het verhogen van haar toegevoegde waarde door haar kaarten en data als maatwerkdiensten aan te bieden.

Vooruitzichten voor 2014
De economische omstandigheden, marktontwikkelingen en verdienmodellen in de markt voor digitale kaarten zijn in hoge mate onzeker. De resultaatontwikkeling zal onder andere afhankelijk zijn van de sterkte van het economisch herstel en de ontwikkelingen in de markt voor navigatie en locatie gebaseerde diensten. Ook kent AND nog een hoge mate van afhankelijkheid van een beperkt aantal grote klanten en nieuw te acquireren opdrachten. Op basis van de gerealiseerde resultaten verwacht AND een hogere omzet en winst te realiseren ten opzichte van 2013.

Voor de in dit persbericht gehanteerde kwalificaties is gebruik gemaakt van de terminologie van de schaal van Mock