Rotterdam, 22 mei 2013 – AND International Publishers NV bericht dat een derde partij zich gemeld heeft om verkennende gesprekken te voeren over een verregaande vorm van samenwerking. De gesprekken bevinden zich op dit moment nog in een pril stadium. Zodra er sprake is van enige concrete feiten of omstandigheden zullen wij nader berichten.