Op basis van het recent afgesloten contract voor de bouw van kwalitatief hoogwaardige navigatiekaarten van de Verenigde Staten en Canada, alsook het positieve resultaat over 2013, keurden vandaag de raden van bestuur en commissarissen van AND International Publishers NV de uitkering uit haar reserves van 372.714 euro, hetgeen overeenkomt met 0,10 euro bruto per aandeel, aan haar aandeelhouders goed.

Vanaf 13 mei 2014 zullen de aandelen ex-dividend worden genoteerd.

In verband met het bovenstaande wordt dividend met ingang van 22 mei 2014 onder aftrek van 15% dividendbelasting aan de aandeelhouders ter beschikking gesteld door tussenkomst van de financiële instelling waar hun aandelen zich op 15 mei 2014 bij kantoorsluiting in administratie bevonden.

De uitkering is betaalbaar bij ING BANK N.V. afdeling Paying Agency Services.

Hugo van der Linde, CEO, zegt hierover: “Ik ben verheugd dat we onze aandeelhouders voor het eerst sedert de beursgang in 1998 kunnen belonen. AND heeft daarbij de intentie, indien toelaatbaar en zulks met inachtneming van het huidige dividendbeleid, een dergelijke uitkering jaarlijks structureel uit te keren. Gezien de onzekere marktomstandigheden is een dergelijke uitkering niet vanzelfsprekend en zal jaarlijks op basis van de dan heersende bedrijfssituatie en marktomstandigheden een besluit hierover worden genomen.”

Rotterdam, 9 mei 2014